Keep in touch with us

Privacy

Privacy policy

Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van MD-IT Solutions, daaraan gerelateerde social media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker (“u”) en MD-IT Solutions (“wij”). Dit privacy protocol heeft tot doel u te informeren op welke wijze door MD-IT Solutions persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

1. Waarom verzamelt MD-IT Solutions(persoons)gegevens?

U kunt door ons worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt:

Om aan een wettelijke plicht te voldoen
Indien dit noodzakelijk is om de rechten van u of van ons te beschermen
Indien dit is toegestaan in het kader van uw relatie met ons
Om u te benaderen met nieuws over MD-IT Solutions producten en acties.

2. Welke andere gegevens worden verzameld?

Cookies
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookies naar uw computer heeft verzonden. Deze cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Door de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

IP-adres
Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld. Het IP-adres geeft informatie over datum en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina’s van de website die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze website bent verbonden.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, trends te analyseren, de website goed te kunnen beheren, de website af te stemmen op uw persoonlijke interesses en om betere service te verlenen.

Online betalen
Voor het uitvoeren van online betalingen werken wij samen met Mollie Payments. Mollie verzameld persoonsgegevens als naam en bankrekeningnummer. Dit is dan ook het enige wat MD-IT Solutions te zien krijgt wanneer de betaling is voltooid.

3. Hoe beschermt MD-IT Solutions(persoons)gegevens?

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, diefstal en enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Betalingsgegevens bij het plaatsen van een online bestelling worden beschermd door het gebruik van SSL (Secure Socket Layer).

4. Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

MD-IT Solutions is een v.o.f. Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan MD-IT Solutions samenwerkende partners inschakelen.

5. Is MD-IT Solutions verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat MD-IT Solutionsverbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

6. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken/ inzage in persoonsgegevens die van u zijn opgeslagen, alsmede het recht een verzoek tot wijziging in te dienen. MD-IT Solutions zal op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

MD-IT Solutions behoudt zich het recht voor om dit privacy protocol aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacy protocol regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft over het privacy beleid van MD-IT Solutions in het bijzonder, kunt u contact opnemen met:

Naam: MD-IT Solutions 
Adres: Kennedylaan 50, 6471 XD te Eygelshoven 
Telefoon: (+31) 6 23 58 96 53

Op dit privacy protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eygelshoven, 25 mei 2018